OPĆI USLOVI

Kontakt

NK ČELIK ZENICA
ID broj: 4218651090008

Adresa:
Bulevar Kulina bana bb,
72000 Zenica,
Bosna i Hercegovina

Telefon:
+387 (0) 32 978 555

E-mail:
prodaja@nkcelik.ba