OPĆI USLOVI

Opći uslovi poslovanja

NK Čelik Zenica zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje shop.nkcelik.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Usluge koje Vam pruža shop.nkcelik.ba internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama.

NK Čelik Zenica nije odgovorna za troškove telefona, internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Iako Vam NK Čelik Zenica nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, NK Čelik Zenica ne može garantovati da će usluge na shop.nkcelik.ba odgovarati Vašim potrebama.

NK Čelik Zenica takođe ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail prodaja@nkcelik.ba kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.